ШКОЛСКИ ДОКУМЕНТИ

 

document

КОНТАКТИРАЈТЕ НАС

kontakt1

Teл: 024/553-171

e-mail: sonjko@yunord.net

administrator@sonja-marinkovic.edu.rs 

 

Више информација>>

СОЊА МАРИНКОВИЋ

marinkovic sonja

АКТИВНИ КОРИСНИЦИ

Имамо 2 гостију на мрежиПлан јавних набавки за 2022. годину
петак, 28 јануар 2022 07:15
 
План јавних набавки за 2022. годину преузмите на ОВОМ линку.
 
Одлука о измени уговора о јавној набавци добара-интерактивних табли са пројектором
понедељак, 11 мај 2020 13:24

Преузмите:

1. Одлука

 
Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци добара-интерактивних табли са пројектором
понедељак, 06 април 2020 11:39
Преузмите:
 
 
Јавна набавка мале вредности-добра - електрична енергија
уторак, 04 фебруар 2020 16:31
На основу члaнова 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке дел.бр. 08-31 од 31.01.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку дел.бр. 08-32 од 31.01.2020. године, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности -добра- електрична енергија ЈН 1/2020.
 
Преузмите:
 
 
Oбавештења о закљученим уговорима
понедељак, 09 децембар 2019 18:28
Oбавештења о закљученим уговорима за Јавну набавку број 2/2019, услуге извођења наставе у природи за ученике3. и 4. разреда и екскурзије за ученике од 1.- 8. разреда Основне школе „Соња Маринковић“ Суботица за школску 2019/2020. годину.
 
 
 
Обавештења о закљученим оквирним споразумима
петак, 22 новембар 2019 12:48
Oбавештења о закљученим оквирним споразумима за услуге извођења наставе у природи за ученике 3. и 4. разреда и екскурзије за ученике од 1.-8. разреда за школску 2019/2020. годину:
 

- Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 1

- Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 2

- Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 3

- Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 4

- Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 5

- Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 6

- Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 7

- Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 8

 
Одлуке о закљученим оквирним споразумима
уторак, 12 новембар 2019 11:31
Преузмите одлуке о закљученим оквирним споразумима за јавну набавку услуга извођења наставе у природи за ученике 3. и 4. разреда и екскурзије за ученике од 1.-8. разреда за школску 2019/2020. годину, ЈН бр. 2/2019“:
 

- одлука о закључењу оквирног споразума за партију 1

- одлука о закључењу оквирног споразума за партију 2

- одлука о закључењу оквирног споразума за партију 3

- одлука о закључењу оквирног споразума за партију 4

- одлука о закључењу оквирног споразума за партију 5

- одлука о закључењу оквирног споразума за партију 6

- одлука о закључењу оквирног споразума за партију 7

- одлука о закључењу оквирног споразума за партију 8

 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 Следећа > Крај >>

Страна 1 од 6