ШКОЛСКИ ДОКУМЕНТИ

 

document

КОНТАКТИРАЈТЕ НАС

kontakt1

Teл: 024/553-171

e-mail: sonjko@yunord.net

administrator@sonja-marinkovic.edu.rs 

 

Више информација>>

СОЊА МАРИНКОВИЋ

marinkovic sonja

АКТИВНИ КОРИСНИЦИ

Имамо 10 гостију на мрежиПлан јавних набавки за 2023.годину.

План јавних набавки за 2023. годину можете преузети на ОВОМ линку.

 
План јавних набавки за 2022. годину
 
План јавних набавки за 2022. годину преузмите на ОВОМ линку.
 
Одлука о измени уговора о јавној набавци добара-интерактивних табли са пројектором

Преузмите:

1. Одлука

 
Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци добара-интерактивних табли са пројектором
Преузмите:
 
 
Јавна набавка мале вредности-добра - електрична енергија
На основу члaнова 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке дел.бр. 08-31 од 31.01.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку дел.бр. 08-32 од 31.01.2020. године, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности -добра- електрична енергија ЈН 1/2020.
 
Преузмите:
 
 
Oбавештења о закљученим уговорима
Oбавештења о закљученим уговорима за Јавну набавку број 2/2019, услуге извођења наставе у природи за ученике3. и 4. разреда и екскурзије за ученике од 1.- 8. разреда Основне школе „Соња Маринковић“ Суботица за школску 2019/2020. годину.
 
 
 
Обавештења о закљученим оквирним споразумима
Oбавештења о закљученим оквирним споразумима за услуге извођења наставе у природи за ученике 3. и 4. разреда и екскурзије за ученике од 1.-8. разреда за школску 2019/2020. годину:
 

- Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 1

- Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 2

- Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 3

- Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 4

- Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 5

- Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 6

- Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 7

- Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 8

 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 Следећа > Крај >>

Страна 1 од 6