Наставно особље

 

СЛАЂАНА ПАВЛИШИН

Проф.српског језика

НАТАША ШАШИЋ

Проф.српског језика

ЉИЉАНА РАДОШЕВИЋ

Наст. српског језика

МИНА ФРАНЦИШКОВИЋ

Проф.српског језика

ЗОРА ГЛИГОВИЋ

Проф.енглеског језика

ТАТЈАНА КУКИЋ

Проф.енглеског језика

ДРАГАНА ЖИВКОВИЋ

Проф.енглеског језика

ВЕСНА ПРИБИЋ

Проф. разредне наставе

ЗОРИЦА ВУКОВИЋ

Проф. италијанског језика

МАРИА ТРИПОЛСКИ

Проф. италијанског језика

ГОРАН ВУЛЕТИЋ

Наст. ликовне културе

НАТАША ВЛАИНИЋ

Проф. музичке културе

БОЈАНА ВУКОВ

Проф. историје

МИРОСЛАВ НИКОЛИЋ

Проф. историје

ЖЕЉКО МИЛЕТИЋ

Проф. географије

ТЕОДОРА ПЕТЕР

Проф. географије

СЛАВКО ВУЧЕТИЋ

Проф. ТиО

НЕВЕНКА БАБИЋ

Проф. ТиО

МИЊА ЛАЗИН

Проф.физичке културе

БОЈАНА ДОКИЋ

Проф.физичке културе

СЛОБОДАН КОВАЧЕВИЋ

Проф.физичке културе

ДЕЈАНА ВАСИЉЕВИЋ

Проф. информатике

БОЈАНА ПЕРДУВ

Проф. математике

ДАРИА МАРТИНОВИЋ

Проф. математике

СЛАЂАНА КАЛОВИЋ

Проф. математике

ЖАРКО ОТОВИЋ

Проф. биологије

МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ

Проф. биологије

ЛИГИЈА ВЛЧЕК

Проф. биологије

МИЛОРАД КОВАЧЕВИЋ

Проф. физике

ЖЕЉКА ЂУРИЋ

Проф. хемије

ВЕРА ТОДИЋ

Наст. разредне наставе

ВЕЛИМИР ИВКОВИЋ ИВАНДЕКИЋ

Проф. разредне наставе

БИЉАНА ВУКОВИЋ

Проф. разредне наставе

СЛОБОДАНКА СУВАЈЏИЋ

Проф. разредне наставе

ЗОРИЦА ВУКОВИЋ

Проф. разредне наставе

СВЕТЛАНА ТИКВИЦКИ

Проф. разредне наставе

ЂУЈИЋ ЈЕЛЕНА

Проф. разредне наставе

АЛЕКСАНДРА МИЛИВОЈЕВИЋ

Проф. разредне наставе

БРАНКА АНЂЕЛОВИЋ

Проф. разредне наставе

ЕТУШКА ЈУХАС

Проф. разредне наставе

РУЖИЦА РУДИЋ

Проф. разредне наставе

ВЛАДАНКА КЉАЈИЋ

Проф. разредне наставе

МАРИЦА СИЧ

Проф. разредне наставе

АНДРЕА МИЛИНКОВИЋ

Проф. разредне наставе

РУЖА ЈОСИЋ

Проф. разредне наставе

ЗОРИЦА ПЕЈОВИЋ

Проф. разредне наставе

ЂУРЂИЦА ОРМАИ

Наст. разредне наставе

МИРЈАНА ПАУНКОВИЋ

Проф. разредне наставе

ЉИЉАНА МАНДИЋ

Проф. разредне наставе

НЕНАД ОСТОЈИЋ

Проф. разредне наставе

МИЛИЦА ЛУКИЋ

Проф. разредне наставе

ДАНИЦА МЛИНКО

Дипломирани катехета

НЕБОЈША СТОЈАНОВИЋ

Средња школа