ШКОЛСКИ ДОКУМЕНТИ

 

document

КОНТАКТИРАЈТЕ НАС

kontakt1

Teл: 024/553-171

e-mail: sonjko@yunord.net

administrator@sonja-marinkovic.edu.rs 

 

Више информација>>

СОЊА МАРИНКОВИЋ

marinkovic sonja

АКТИВНИ КОРИСНИЦИ

Имамо 9 гостију на мрежиЈавна набавка услуга - извођења наставе у природи за ученике других,трећих и четвртих разреда и екскурзије за ученике од 1. до 8.разреда
На основу чл. 32., 40. став 1. и чл. 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке (дел.бр.:08-286 од 22.09 .2017.г.) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку (дел.бр.:08- 287 од 22.09. 2017.г.), припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у отвореном поступку за јавну набавку услуга - извођења наставе у природи за ученике других,трећих и четвртих разреда и екскурзије за ученике од 1.-8.разреда.
 
Преузмите:
 
 
Обавештење о закљученом уговору - електрична енергија
Преузмите:
 
 
Одлука о додели уговора - електрична енергија
Преузмите:
 
 
Јавна набавка услуга - електрична енергија
На основу члaнова 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр.86/2015 ), Одлуке о покретању поступка јавне набавке дел.бр.:08-14  од 24.01.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку дел.бр.:08-15  од 24.01.2017. године, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности -добра- електрична енергија ЈН 1/2017.
 
Преузмите:
 
 
Обавештење о закљученом уговору - настава у природи

Преузмите:

 

1. Обавештење 1

2. Обавештење 2

3. Обавештење 3

4. Обавештење 4

5. Обавештење 5

6. Обавештење 6

7. Обавештење 7

8. Обавештење 8

 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму - настава у природи

Преузмите:

 

1. Партија 1

2. Партија 2

3. Партија 3

4. Партија 4

5. Партија 5

6. Партија 6

7. Партија 7

8. Партија 8

 
Одлука о закључењу оквирног споразума у отвореном поступку јавне набавке услуга - екскурзија ученика

Преузмите одлуку о закључењу оквирног споразума у отвореном поступку  јавне набавке услуга - екскурзија ученика:

 

1. Партија 1

2. Партија 2

3. Партија 3

4. Партија 4

5. Партија 5

6. Партија 6

7. Партија 7

8. Партија 8

 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 Следећа > Крај >>

Страна 4 од 6