Ваннаставно особље

ПАЈИЦА БАШИЋ

Директор школе

НАТАША ШАШИЋ

Помоћник директора

ИВАНА МЕАНЏИЈА

Педагог

ЛАРИСА ГВОЗДЕНОВИЋ

Психолог

НАТАША ШАШИЋ

Библиотекар

ГОРДАНА МИЛИСАВЉЕВИЋ

Руководилац рачуноводства

ЈЕЛЕНА РАШКОВИЋ ШИМИЋ

Секретар школе

ЈАСНА ЈОВЧИЋ

Административно-финансијски радник

БРАНКО ЋОПИЋ

Домар школе

НЕБОЈША МИЛОСАВЉЕВИЋ

Домар школе

ГОРДАНА ЧОРДАШ

Сервирка

ЗОРИЦА МАРКОВИЋ

Помоћни радник-чистачица

НЕДЕЉКА ЂЕКИЋ

Помоћни радник-чистачица

 ДРАГАНА МИЛОСАВЉЕВИЋ

Помоћни радник-чистачица

 РАДЕНКА ВУКОВИЋ

Помоћни радник-чистачица

 ЉУБИЦА ХЕЂИ

Помоћни радник-чистачица

 ВИНКА МИЈИЋ

Помоћни радник-чистачица

 РОЖА ЧОРДАШ

Помоћни радник-чистачица

 ВИОЛЕТА ВУЧКОВИЋ

Помоћни радник-чистачица

СЛАВИЦА ПИЈОНТЕК

Помоћни радник-чистачица

МИРЈАНА ЛИЛИОМ

Помоћни радник-чистачица

 ВЕСНА МИКОВИЋ

Помоћни радник-чистачица