Ваннаставно особље
 

ПАЈИЦА БАШИЋ

Директор школе

МИЛАДИН МАРАВИЋ

Помоћник директора

МИЛАНКА ПЕЈОВИЋ

Педагог

БРАНКА БЕШЛИЋ

Психолог

ЉИЉАНА МАНДИЋ

Библиотекар

СЛОБОДАНКА СУВАЈЏИЋ

Библиотекар

БЛАНКА КАТИЋ

Секретар школе

ГОРДАНА МИЛИСАВЉЕВИЋ

Руководилац рачуноводства

 ЈАСНА РАДАНОВИЋ

Административно-финансијски радник

ДАРИНКА ВУЧЕТИЋ

Административно-финансијски радник

ЕРИКА ВУКАЈЛОВИЋ

Административно-финансијски радник

НИКОЛА ПОПОВИЋ

Домар школе

БРАНКО ЋОПИЋ

Домар школе

 ГОРДАНА ЧОРДАШ

Сервирка у школској кухињи

НЕДЕЉКА ЂЕКИЋ

Сервирка у школској кухињи

 МИЛИЦА ВАРГА

Помоћни радник

 НАДА БАРАЛИЋ

Помоћни радник

 ЉУБИЦА ХЕЂИ

Помоћни радник

 ВИНКА МИЈИЋ

Помоћни радник

 ДОНКА МИШКОСКИ

Помоћни радник

 БОСИЉКА МИКУЛИЋ

Помоћни радник

МИРЈАНА ЦИГЕР

Помоћни радник

 ДРАГАНА АНТОНИЈЕВИЋ

Помоћни радник

 ВИОЛЕТА ВУЧКОВИЋ

Помоћни радник