Ваннаставно особље

 

ПАЈИЦА БАШИЋ

Директор школе

НАТАША ШАШИЋ

Помоћник директора

МИЛАНКА ПЕЈОВИЋ

Педагог

ЛАРИСА ГВОЗДЕНОВИЋ

Психолог

ЂОРЂЕ КУБУРИЋ

Библиотекар

ГОРДАНА МИЛИСАВЉЕВИЋ

Руководилац рачуноводства

ЈЕЛЕНА РАШКОВИЋ ШИМИЋ

Секретар школе

ЈАСНА ЈОВЧИЋ

Административно-финансијски радник

БРАНКО ЋОПИЋ

Домар школе

НЕБОЈША МИЛОСАВЉЕВИЋ

Домар школе

ГОРДАНА ЧОРДАШ

Сервирка у школској кухињи

НИКОЛА ПОПОВИЋ

Помоћни радник

НЕДЕЉКА ЂЕКИЋ

Помоћни радник

 МИЛИЦА ВАРГА

Помоћни радник

 НАДА БАРАЛИЋ

Помоћни радник

 ЉУБИЦА ХЕЂИ

Помоћни радник

 ВИНКА МИЈИЋ

Помоћни радник

 ДРАГАНА АНТОНИЈЕВИЋ

Помоћни радник

 ВИОЛЕТА ВУЧКОВИЋ

Помоћни радник

СЛАВИЦА ПИЈОНТЕК

Помоћни радник

МИРЈАНА ЛИЛИОМ

Помоћни радник

 ВЕСНА МИКОВИЋ

Помоћни радник