Школски одбор

 

ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 

1. ЉИЉАНА МЕДАКОВИЋ

2. ДРАГАНА ИВЕТИЋ

3. СЕРГЕЈА ИЛИЋ

 

ПРЕДСТАВНИЦИ САВЕТА РОДИТЕЉА

 

1. ОЛИВЕРА ПЕТКОВИЋ

2. НАТАЛИЈА ТРБОВИЋ ТОЉАГИЋ

3. ЗОРАН МАРКОВИЋ

 

ПРЕДСТАВНИЦИ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

 

1. МИЛАНКА ПЕЈОВИЋ

2. РУЖА ЈОСИЋ

3. СЛАВКО ВУЧЕТИЋ