Школски документи
 
 

Статути

 

Статут школе

 

Програми

 

Школски програм

 
Планови
 

Годишњи план рада школе за школску 2018/2019. годину

Годишњи план рада школе за школску 2017/2018. годину

 

Извештаји

 

Извештај о реализацији годишњег плана рада за школску 2020/2021. годину

Извештај о реализацији годишњег плана рада за школску 2019/2020. годину

Извештај о реализацији годишњег плана рада за школску 2018/2019. годину

Извештај о реализацији годишњег плана рада за школску 2017/2018. годину

Извештај о реализацији годишњег плана рада за школску 2016/2017. годину

Извештај о реализацији годишњег плана рада за школску 2015/2016. годину

Извештај о остваривању Годишњег програма рада школске 2013/14. године

 

Календар рада

 

Правилник о школском календару за школску 2021/2022. годину

Табеларни приказ календара

 

Распореди

 

Распоред допунске наставе на зимском распусту школске 2013/2014. године