Школски документи
 
 
 
Планови
 

 Годишњи план рада школе за школску 2018/2019. годину

Годишњи план рада школе за школску 2017/2018. годину

 

Правилници

 

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа

Правилник о организацији и систематизацији радних места

Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођењу поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама

 

Извештаји

 

Извештај о реализацији годишњег плана рада за школску 2022/2023. годину

Извештај о самовредновању за школску 2022/2023. годину 

Извештај о реализацији годишњег плана рада за школску 20221/2022. годину

Извештај о реализацији годишњег плана рада за школску 2020/2021. годину

Извештај о реализацији годишњег плана рада за школску 2019/2020. годину

Извештај о реализацији годишњег плана рада за школску 2018/2019. годину

Извештај о реализацији годишњег плана рада за школску 2017/2018. годину

Извештај о реализацији годишњег плана рада за школску 2016/2017. годину

Извештај о реализацији годишњег плана рада за школску 2015/2016. годину

Извештај о остваривању Годишњег програма рада школске 2013/14. године

 

Информатори о раду

 

Информатор о раду 2022

 

Пословници

 

Пословник о раду Школског одбора

Пословник о раду Савета родитеља

Пословник о раду Наставничког већа

 

Родна равноправност

 

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности

План мера за остваривање и унапређење РР-анекс ГПРШ РР

Образац 1

Образац 3

Одлука о именовању лица

 

Писмене провере

 

Распоред писмених и контролних провера, 2. циклус, школска 2023/2024. година

 

Календар рада

 

Правилник о школском календару за школску 2023/2024. годину

 

Оглас: Оглас можете преузети на ОВОМ линку.