Школски документи
 
 
 
Планови
 

Извештај о реализацији годишњег плана рада за школску 2015/2016. годину

Извештај о остваривању Годишњег програма рада школске 2013/14. године

 

Календар рада

 

Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији АП Војводине за школску 2019/2020. годину.

 

Распореди

 

Распоред допунске наставе на зимском распусту школске 2013/2014. године