Одлуке о закљученим оквирним споразумима
уторак, 12 новембар 2019 11:31
Преузмите одлуке о закљученим оквирним споразумима за јавну набавку услуга извођења наставе у природи за ученике 3. и 4. разреда и екскурзије за ученике од 1.-8. разреда за школску 2019/2020. годину, ЈН бр. 2/2019“:
 

- одлука о закључењу оквирног споразума за партију 1

- одлука о закључењу оквирног споразума за партију 2

- одлука о закључењу оквирног споразума за партију 3

- одлука о закључењу оквирног споразума за партију 4

- одлука о закључењу оквирног споразума за партију 5

- одлука о закључењу оквирног споразума за партију 6

- одлука о закључењу оквирног споразума за партију 7

- одлука о закључењу оквирног споразума за партију 8