Виртуелна шетња

sonja-vr

ШКОЛСКИ ДОКУМЕНТИ

 

document

КОНТАКТИРАЈТЕ НАС

kontakt1

Teл: 024/553-171

e-mail: sonjko@yunord.net

administrator@sonja-marinkovic.edu.rs 

 

Више информација>>

СОЊА МАРИНКОВИЋ

marinkovic sonja

АКТИВНИ КОРИСНИЦИ

Имамо 2 гостију на мрежиЈавна набавка услуга - настава у природи и екскурзија
среда, 05 октобар 2016 19:16

На основу чл. 32., 40. став 1. и чл. 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке (дел.бр.:08-586 од 22.09 .2016.г.) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку (дел.бр.:08- 587  од  22.09. 2016.г.), припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у отвореном поступку за јавну набавку услуга - извођења наставе у природи за ученике других и четвртих разреда и екскурзије за ученике од 1.-8.разреда ОШ“Соња Маринковић“ Суботица у школској 2016/17. години, ради закључивања оквирног споразума са једним или више понуђача.

 

Преузмите:

 

1. Конкурсна документација

2. Позив

 
<< Почетак < Претходна 11 12 13 Следећа > Крај >>

Страна 13 од 13