Историја - резултати такмичења
недеља, 05 март 2017 12:27

Преузмите:

 

1. Резултати такмичења

 
Сант'Анђело ин Вадо у посети Суботици
уторак, 28 фебруар 2017 08:55

Sant’Angelo in Vado in visita a Subotica

Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo “Sonja Marinkovic” ospiterà un gruppo di alunni italiani che con i loro insegnanti verranno il 25/03/2017 e per una settimana parteciperanno alla vita scolastica insieme ai loro coetanei serbi. Questo scambio di classe, organizzato attravesrso Intercultura, rappresenta un'esperienza che fa crescere nei giovani e nelle famiglie ospiti la comprensione internazionale, la conoscenza di altre abitudini di vita e di altre culture, insieme alla scoperta dei valori della propria cultura di appartenenza.

L’anno scorso la nostra scuola ha partecipato allo scambio di classe con l’istituto comprensivo “Via Maffi” di Roma.

 

Сант'Анђело ин Вадо у посети Суботици

И ове године наша школа ће угостити групу италијанских ђака и њихових наставника који ће у периоду од 25.03-01.04.учествовати у школским активностима заједно са својим домаћинима. Пројекат размене одељења преко међународне организације Интеркултура представља јединствено искуство које омогућава деци и њиховим породицама да упознају културу, језик и обичаје својих гостију али и да представе себе и своју земљу у узвратној посети.

Прошле године наша школа је учествовала у програму размене одељења са основном школом „Виа Мафи“ из Рима.

 
Одлука о додели уговора - електрична енергија
субота, 11 фебруар 2017 16:26
Преузмите:
 
 
Јавна набавка услуга - електрична енергија
четвртак, 02 фебруар 2017 13:41
На основу члaнова 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр.86/2015 ), Одлуке о покретању поступка јавне набавке дел.бр.:08-14  од 24.01.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку дел.бр.:08-15  од 24.01.2017. године, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности -добра- електрична енергија ЈН 1/2017.
 
Преузмите:
 
 
Обавештење о закљученом уговору - настава у природи
петак, 02 децембар 2016 12:03

Преузмите:

 

1. Обавештење 1

2. Обавештење 2

3. Обавештење 3

4. Обавештење 4

5. Обавештење 5

6. Обавештење 6

7. Обавештење 7

8. Обавештење 8

 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму - настава у природи
среда, 23 новембар 2016 16:28

Преузмите:

 

1. Партија 1

2. Партија 2

3. Партија 3

4. Партија 4

5. Партија 5

6. Партија 6

7. Партија 7

8. Партија 8

 
Одлука о закључењу оквирног споразума у отвореном поступку јавне набавке услуга - екскурзија ученика
четвртак, 10 новембар 2016 16:37

Преузмите одлуку о закључењу оквирног споразума у отвореном поступку  јавне набавке услуга - екскурзија ученика:

 

1. Партија 1

2. Партија 2

3. Партија 3

4. Партија 4

5. Партија 5

6. Партија 6

7. Партија 7

8. Партија 8

 
Годишњи план рада школе за школску 2016/2017. годину
четвртак, 06 октобар 2016 17:45

Погледајте:

 

1. Годишњи план рада школе за школску 2016/2017. годину

 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 Следећа > Крај >>

Страна 3 од 5